baner1_3.jpg
Hotel pod Kluką
baner8_3.jpg
Hotel pod Kluką
baner6_2.jpg
Hotel pod Kluką

Regulamin obiektu

Dyrekcja obiektu wysoko cenić będzie Państwa współpracę
w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1
1.    Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
2.    Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2
1.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić Właścicielą do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
2.    Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3
1.    Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2.    Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju obiektu od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
3.    Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§4
1.    Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
2.    Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a)    warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b)    bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c)    profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d)   sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5
Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a)    udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
b)    budzenie o oznaczonej godzinie,
c)    przechowanie bagażu (obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
d)    przechowanie (w czasie pobytu Gościa w Villi) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów  mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Obiekt  może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeżeli w stosunku  do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

§6
1.    W obiekcie obowiązuje zachowanie  ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2.    Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może  odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§7
1.    Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2.    Gość obiektu  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach obiektu grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§8
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju obiektu będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt  przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

aktywny.jpg wellsystem.jpg apartament.jpg
senior.jpg